Foglalkoztatás bővítése az Info-Partner Szociális Szövetkezetben

Az Info-Partner Szociális Szövetkezet 26 880 900 Ft támogatást nyert „Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban” című pályázati kiíráson a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében.

A projekt keretében az Info-Partner Szociális Szövetkezetben a foglalkoztatási potenciál bővül, amely egy valós piaci keresletre reagálva, a szociális gazdaság fejlesztésének eszközével elsősorban munkanélküliek és hátrányos helyzetű munkavállalók számára kíván munkahelyeket teremteni. Közép és hosszútávú célunk, hogy a hátrányos helyzetű munkavállalók számára, olyan piacképes tudást és tapasztalatot biztosítsunk, amivel hosszú távú foglalkoztatásuk vagy önfoglalkoztatóvá válásuk lehetővé válik.

A projekt célja a szövetkezet honlapkészítés, honlapüzemeltetés és online marketing szolgáltatásainak fejlesztése. Egy 6+1 fős projekt csapatot alakítunk ki, amely hatékonyan képes honlapok kialakítására és online marketing kampányok lebonyolítására. A projekt keretében 4 fő hátrányos helyzetű munkavállaló felvételére, 5 fő célcsoportag képzésére, 3 új szolgáltatás bevezetésére, 9 hatékony marketing eszköz felhasználására kerül sor.

A szociális akadályok enyhítése, a társadalmi státusz javítása érdekében egy valódi munkaközösség kialakítására törekszünk. A szövetkezet munkavállalóinak egységes csapattá formálása kiváló lehetőség a társadalmi felelősségvállalás keretein belül, a helyi közösségi célok megvalósítása érdekében végzett közös munka. A partner civil szervezetek nagy rendezvényeinek támogatása önkéntes munkával és marketing tevékenységgel, az évenkénti online marketing konferencia szervezési civil szervezetek és kisvállalkozások népszerűsítése témájában.

A pályázat száma: TÁMOP 2.4.3.D.2-13/1-2013-0173