A pályázat célja, a munkanélküli fiatalok számának a csökkentése. Ezt a vállalkozóvá válással és induló vállalkozások fejlesztésével és támogatásával szeretnék elérni. 

FIATALOK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSA – VÁLLALKOZÁS INDÍTÁSI KÖLTSÉGEINEK TÁMOGATÁSA

GINOP-5.2.3-16

 

Célja:

Magyarországon a válság következtében az ifjúsági (15-24 éves fiatalok) munkanélküliség 2015 első három negyedévében átlagosan 18% volt, mely javulást mutat ugyan az előző évekhez képest, ugyanakkor nőtt az iskola befejezése utáni álláskeresés ideje, a fiatalok foglalkoztatási rátája pedig az egyik legalacsonyabb az EU-ban (2015 Q3-ban 26,7%, EU: 34,1%). Hazánkban 2015 harmadik negyedévében csupán 293 ezren voltak ebben a korosztályban foglalkoztatottként aktívan jelen a hazai munkaerő-piacon. A Kormány az Európai Unióval kötött Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a 15-25 év közötti fiatalok munkanélküliségének csökkentését, a foglalkoztatási lehetőségeik bővülését a vállalkozóvá válást és az induló vállalkozások fejlesztését szolgáló intézkedések révén.

Rendelkezésre álló forrás:

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2,9 milliárd Ft az alábbi regionális bontásban:

Kevésbé fejlett régióRendelkezésre álló forrás (Ft)
Közép-Dunántúl390 674 000
Nyugat-Dunántúl345 596 000
Dél-Dunántúl270 466 000
Észak-Magyarország510 881 000
Észak-Alföld811 399 000
Dél-Alföld570 984 000
Összesen2 900 000 000

 

A projektekkel kapcsolatos elvárások:

Támogatható tevékenységek

1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Foglalkoztatás
 • Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság

2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Képzéseken való részvétel
 • Piacra jutás támogatása
 • Egyéb immateriális javak beszerzése
 • Információs technológia-fejlesztés
 • Üzlethelyiség-bérlet vagy irodabérlet
 • Előkészítési tevékenységek
 • Eszközbeszerzés
 • Eszközbérlés
 • Tanácsadás igénybevétele
 • Anyagbeszerzés
 • Általános vállalatirányítási tevékenységek

 

A kérelem benyújtásának határideje és módja:

2016. október 3. – 2018 október 4. 

Online benyújtás elektronikus kitöltő programon keresztül.

Elszámolható költségek köre

1. Projekt előkészítés költségei

 • Egyéb projekt előkészítéshez kapcsolódó költség
 • cégalapítás hatósági díjai,
 • cégalapításhoz kapcsolódó ügyvédi szolgáltatás igénybe vétele,
 • alapításhoz, működéshez szükséges kötelező engedélyek beszerzésének igazgatási, eljárási költségei, illetékek,
 • szakhatósági engedélyek beszerzéséhez szükséges mérnöki tanácsadás.

2. Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak költsége

a) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás

 • bérköltség (munkaviszony),
 • vállalkozói kivét,
 • KATA adózónak kifizetett jövedelem
 • a hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok

3. Beruházáshoz kapcsolódó költségek

 • Eszközbeszerzés költségei
 • Immateriális javak beszerzésének költségei

4. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége

 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj
 • Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei
 • Képzéshez kapcsolódó költségek
 • Egyéb szakértői szolgáltatás költségei
 • Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége

5. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek

 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség

6. Általános (rezsi) költség:

a) Egyéb általános (rezsi) költség

 • Könyvelés, bérszámfejtés arányosított költségei.
 • Dokumentációs, irattárazási, archiválási költségek.
 • Postai, telekommunikációs, adminisztrációs költségek.
 • Közüzemi díjak és szolgáltatások, rezsi költségek, takarítás, hulladékgazdálkodás, őrzés

Támogatás mértéke:

 • a Felhívás feltételeinek megfelelő, egy jogosult fiatal által alapított egyéni vagy társas vállalkozás projektjét minimum 2.000.000, azaz kétmillió Ft, de maximum 3.000.000,- azaz hárommillió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
 • a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő projekteknek a megítélt támogatás legfeljebb 50 %-ának megfelelő, maximum 1.500.000,- Ft összegű támogatási előleget biztosít.

 

Vegye igénybe ingyenes pályázati tanácsadás szolgáltatásunkat,

hívja a 06-30/450-4098-as számot!

INFO-PARTNERPályázatírás Szekszárdon és Pécsen, Tolna és Baranya megyében

 

fiatalok-vallalkozova-valasaPDF