Támogatott

Projektek

Foglalkoztatás bővítése az Info-Partner Szociális Szövetkezetben

Foglalkoztatás bővítése az Info-Partner Szociális Szövetkezetben

Az Info-Partner Szociális Szövetkezet 26 880 900 Ft támogatást nyert „Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban” című pályázati kiíráson a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében.

A projekt keretében az Info-Partner Szociális Szövetkezetben a foglalkoztatási potenciál bővül, amely egy valós piaci keresletre reagálva, a szociális gazdaság fejlesztésének eszközével elsősorban munkanélküliek és hátrányos helyzetű munkavállalók számára kíván munkahelyeket teremteni. Közép és hosszútávú célunk, hogy a hátrányos helyzetű munkavállalók számára, olyan piacképes tudást és tapasztalatot biztosítsunk, amivel hosszú távú foglalkoztatásuk vagy önfoglalkoztatóvá válásuk lehetővé válik.

A projekt célja a szövetkezet honlapkészítés, honlapüzemeltetés és online marketing szolgáltatásainak fejlesztése. Egy 6+1 fős projekt csapatot alakítunk ki, amely hatékonyan képes honlapok kialakítására és online marketing kampányok lebonyolítására. A projekt keretében 4 fő hátrányos helyzetű munkavállaló felvételére, 5 fő célcsoportag képzésére, 3 új szolgáltatás bevezetésére, 9 hatékony marketing eszköz felhasználására kerül sor.

A szociális akadályok enyhítése, a társadalmi státusz javítása érdekében egy valódi munkaközösség kialakítására törekszünk. A szövetkezet munkavállalóinak egységes csapattá formálása kiváló lehetőség a társadalmi felelősségvállalás keretein belül, a helyi közösségi célok megvalósítása érdekében végzett közös munka. A partner civil szervezetek nagy rendezvényeinek támogatása önkéntes munkával és marketing tevékenységgel, az évenkénti online marketing konferencia szervezési civil szervezetek és kisvállalkozások népszerűsítése témájában.

A pályázat száma: TÁMOP 2.4.3.D.2-13/1-2013-0173

 

Rugalmas munkahelyek kialakítása az Info Partner Szociális Szövetkezetnél

Rugalmas munkahelyek kialakítása az Info Partner Szociális Szövetkezetnél

Az Info-Partner Szociális Szövetkezet 8 264 400 támogatást nyert „A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések, Rugalmas munkahelyek” című pályázati kiíráson a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. A projekt keretében az Info-Partner Szociális Szövetkezet egy távmunkán és részmunkaidőn alapuló munkaszervezési módszert dolgozott ki.

A projekt célja a munkavállalók rugalmas foglalkoztatási lehetőségének megteremtése volt, ezáltal a munkaerő-piacról kiszoruló emberek, a GYES-en, GYED-en lévők, és a pályakezdők foglalkoztatása.

Az Info-Partner Szociális Szövetkezet a távmunkán és részmunkaidőn alapuló munkaszervezési módszer segítségével a honlapkészítési és online marketing szolgáltatását fejlesztette. A projekt keretében 2 fő foglalkoztatása és képzése, 2 rugalmas foglalkoztatási forma kialakítása valósult meg.

A rugalmas foglalkoztatási formák bevezetése lehetővé teszi az alkalmazottak számára a szabadabb munkavégzést. A projektkövető gyakorlat kialakításával a távmunka összehangolása, mérése és magasabb szintű koordinációja vált lehetővé, ami hozzájárul a kapacitások magasabb szintű kihasználásához és a hatékony munkavégzéshez.

A pályázat száma: TÁMOP-2.4.5-12/7-2012-0723.

Munkahelyi képzés az INFO-PARTNER Szociális Szövetkezetben

Munkahelyi képzés az INFO-PARTNER Szociális Szövetkezetben

Az Info-Partner Szociális Szövetkezet 1 341 000 Ft támogatást nyert „Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára a konvergencia régióban” című pályázati kiíráson a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. A projekt keretében az Info-Partner Szociális Szövetkezet munkatársainak képzése valósult meg.

A projekt elsődleges célja volt a szövetkezet online marketing és honlapkészítés szolgáltatásainak fejlesztése a szövetkezeti tagok képzésével. A projekt keretében idegen nyelvi, a vállalkozás működésével kapcsolatos és informatikai képzések valósultak meg. A projekt keretében 3 szövetkezeti tag összesen 5 képzésen vett részt.

A pályázat száma: TÁMOP-2.1.3.A-12/1-2012-1421